กรุณาเลือกรูปแบบการสมัคร

กติกาการรับสมัคร

  1. รับสมัคร Online Audition ตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค. - 3 พ.ย. 62
  2. The Voice Kids ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 6-14ปี (เกิดตั้งแต่ มิ.ย. 2548 - ต.ค. 2556)
  3. The Voice Senior ผู้สมัครต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดก่อนปี พ.ศ.2502)
  4. รับสมัครทั้งแบบนักร้องเดี่ยวและนักร้องคู่
  5. ร้องสดโดยไม่ใช้ Backing Track หรือสามารถมีเครื่องดนตรีสดประกอบได้ 1 ชิ้น
  6. สัญชาติใดก็ได้แต่ต้องพูดและร้องเพลงด้วยภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว
  7. ไม่มีพันธะผูกพันกับสังคม หรือ ค่ายเพลง หรือตัวแทนใด ๆ
  8. ชาวต่างชาติต้องมีหลักฐานและเอกสารยืนยันการพำนักอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย
  9. แนบลิงค์ Youtube ความยาวไม่เกิน 1 นาที
  10. หากพบว่าภาพและเสียงในคลิปที่ท่านส่งมามีการดัดแปลงเกินความเป็นจริง จะสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาผลงานของท่านตลอดไป คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
"หากพบว่าข้อมูลและคลิปวิดีโอที่ท่านส่งมาไม่ตรงตามกติกาที่กำหนดไว้ ทางรายการขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผลงานของท่าน"